Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

2010.01.29

 

Mottónk:        „Az iskola dolga,
            hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
            hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
            hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére
            és az alkotás izgalmára,
            hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,
            és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”

                                                                                  (Szent-Györgyi Albert)

 

Szomor

Bemutatkozunk

 

 

 

Kép

 

  Szomor kis község. Komárom-Esztergom megyében fekszik, Tatabányától 24 km-re. Lakosainak száma jelenleg 1110 fő. Az utóbbi években jelentősen fejlődött az infrastruktúra. Sok új családi ház épült, új családok telepedtek le. Az elmúlt  évek során bevezetésre került a gázfűtés és a telefon, elkészült a csatornahálózat. Felújításra került az orvosi rendelő, 1997-ben elkészült az új sportcsarnok, amely az iskola részére nagyon fontos. Biztosítja a kultúrált sportolási lehetőségeket, emellett egyéb kulturális események színhelye is  kialakításából adódóan.

 

A községben az iskola tanulói, nevelői minden kulturális eseményen részt vesznek illetve szervezték, szervezik azokat.

 

 

Kép

 

 

 

                                       Fenntartónk

 

Szomor Község Önkormányzata  után  a 2012/2013-as tanévtől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ , illetve közvetlenül a KLIK Tatabányai Tankerülete, mellyel  napi munkakapcsolatban állunk, tevékenységünkről tájékoztatást adunk mind szakmai, mind gazdasági területen. A fenntartó, működtető évente kétszer az intézményvezető által készített beszámolóból  tájékozódik a szakmai  munkánkról.

 

Két kiemelten fontos kapcsolatunkon kívül természetesen állandó munkakapcsolatunk van:

 

 

 

- a  Győri Pedagógiai Oktatási Központtal  mint szakmai segítővel

 

- a gyermelyi iskola vezetésével, tantestületével

 

- a tarjáni iskola vezetésével, tantestületével

 

- környező gimnáziumokkal (pályaválasztás), szakközépiskolákkal, szakképző intézetekkel

 

- Szomor Jövőjéért Alapítvánnyal

 

- Kézdi-Vásárhelyi Imre Alapítvánnyal

 

- Kisebbségi Önkormányzattal

 

- az óvodával

 

- egyházakkal (iskolában tartott hitoktatás)

 

- egészségügyi szervezetekkel (üzemorvos, fogorvos, védőnői szolgálat)

 

- gyermekjóléti szolgálattal

 

- Mány, Tök önkormányzati jóléti bizottságaival

 

- nevelési tanácsadóval

 

- szakértői bizottsággal

 

- a helyi vállalkozókkal

 

Kép

 

 

 

Kép

 

 

 

Kép

 

 

 

Kép

 

Adottságaink, tantárgyaink, tanórán kívüli foglalkozások

 

Iskolánk vonzáskörzete tehát kiterjedt. Ennélfogva azonban speciális feladatok ellátásra is kötelez bennünket.

 

Sajátosságaink közé tartozik, hogy nemzetiségi német nyelvet oktatunk már az első évfolyamtól kezdődően.  Hatodik évfolyamtól kezdődően heti 2 órában tehetséggondozás keretében alapfokú német nyelvvizsgára felkészítőt tartunk.

 

Angol nyelv oktatása ötödik évfolyamtól kezdődően heti két órában.

 

Kötelező tantárgyunk a természettudományos gyakorlatok hatodik és hetedik évfolyamon.

 

Az 1995/96-os tanévtől itt működött a Bajóti Zeneiskola kihelyezett tagozata, ahol gyerekeink szolfézst és hangszeres (furulya, trombita, gitár) zenét tanulhattak, így tanítványaink helybeli zeneoktatása is megoldódott. A 2003/2004-es tanévtől a Bodajki Művészeti Iskola kezdte meg nálunk működését, amely sokoldalúbb lehetőséget biztosít a tanulók számára. Jelenleg  szolfézsoktatás és a hangszeres (fuvola, klarinét, furulya, gitár, szaxofon, harmonika) oktatásban részesülnek tanulóink.

 

Két napközis és egy tanulószobás csoportunk működik.

 

Szakköreink iskolai keretek között: sportszakkör, informatika (alsós), kézműves, képzőművész, turisztika, természetbúvár, társasjáték.

 

Tehetséggondozó órák: német hatodik, hetedik és nyolcadik évfolyamon

 

Felvételire felkészítő magyar nyelv és irodalomból, matematikából hetedik és nyolcadik évfolyamon.

 

Felzárkóztató foglalkozások: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv, német nyelv.

 

Diákönkormányzatunk 1990 óta működik. Az iskolai élet minden területén bevonjuk őket minden munkába: újságot szerkesztenek, programokat szerveznek. 

 

Együttműködnek a Kézdi-hét megrendezésében, melyet névadónk tiszteletére minden évben ősszel tartunk az Imre naphoz kapcsolódóan.

 

Nevelőtestületünk állandó  és hatékonyabban próbál a kor pedagógiai követelményeinek megfelelni. Szívesen vesznek részt  a pedagógusok szakmai továbbképzéseken, tanfolyamokon. Rendszeresen készülnek pályázatok. Tanulóink beiskolázási mutatói jók. Szorgalmazzuk  a tanulmányi versenyeken való részvételt, annak ellenére, hogy tanulóink egyre több országos kiírású versenyen vesznek részt (TIT, Bendegúz, Kisokos, Zrínyi matematika verseny, mesevetélkedő, szavalóverseny, német nyelvi versenyek, történelmi vetélkedők, polgárvédelmi és katasztrófavédelmi megyei és országos). Szoros a kapcsolatunk  a környező iskolákkal is, egymás rendezvényein rendszeresen részt veszünk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Vásárhelyi Gyöngyvér - vasarhelyi.gyongyver@t-online.hu

2010.03.16 16:27

A kötelező tanórákon kívüli sokirányú foglalkozás ad igazán képet az itt tanuló gyerekek lehetőségeiről képességeik kifejtésére, s ez mutatja a pedagógusok lelkes munkáját.